top of page

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Celem zapewnienia Użytkowników Serwisu, iż ochrona prywatności Użytkowników odwiedzających Serwis jest dla nas szczególnie istotna i dla udzielenia Użytkownikom informacji o przedmiocie danych osobowych zbieranych przez Serwis, celu ich gromadzenia i wykorzystywania plików cookies - przedstawiamy niniejszą nową Politykę prywatności.

 

Zapewniamy ochronę prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344 t.j.), Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO) (t.j. Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1), ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781 t.j.), a także ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawie telekomunikacyjnym (Dz.U.2019.2460 t.j.).

1. Cele przyjętej polityki prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym.

1.1. Niniejsza Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies reguluje zasady przetwarzania danych osobowych zbierania i wykorzystywania informacji o użytkownikach w serwisie internetowym w domenie www.umea.pl; (zwanych dalej: „Serwisem”). Została stworzona i przyjęta przez ......(należy wpisać dane według oznaczenia stron), który to podmiot pełni rolę administratora danych osobowych, w rozumieniu przepisów RODO /. Administratorem danych osobowych jest UMEA Wojciech Kudełko NIP 6412328397 ul.Opolska 6a/7 41-707 Ruda Śląska(należy wpisać dane według oznaczenia stron).(dalej: Administrator)

1.2. Powierzane przez Użytkownika dane osobowe przetwarzane są w zakresie niezbędnym jedynie w celu realizacji usług, sprzedaży, dostawy, kontaktowym w celach konsultacji z klientem i przedstawienia oferty.

1.2.2. rozpatrywania reklamacji Użytkownika,

1.2.6. informacyjnym dla udzielania odpowiedzi na zadane przez Użytkownika pytania;

Poprzez kliknięcie/ zaznaczenie opcji (należy wybrać jedną z wersji) dostępne przed złożeniem zamówienia „wyrażam zgodę na przesyłanie mi informacji marketingowych, w tym przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną”, dane osobowe Użytkownika będą wówczas przetwarzane przez Serwis również w celu przekazywania informacji o sklepie/ produktach/ promocjach/ dostarczania nieodpłatnie newsletterów zawierających informacje o ...* (należy wybrać jedną z wersji lub uzupełnić odpowiednio). Podanie danych osobowych jest dobrowolne zgodnie z przepisami RODO. Użytkownik w każdej chwili może żądać usunięcia swoich danych.

1.3. Informujemy, że w Serwisie mogą znajdować się odesłania – linki umożliwiające w przypadku ich kliknięcia dotarcie do innych stron internetowych zarządzanych przez innych administratorów. Administrator niniejszego Serwisu nie ma wpływu na prowadzoną przez tych administratorów politykę prywatności, ani politykę wykorzystywania plików cookies i nie ponosi za nie odpowiedzialności. Dlatego też apelujemy o zapoznanie się przez Użytkownika z polityką prywatności tych serwisów i wykorzystywania plików cookies.

 

2. Dane zbierane o użytkownikach w serwisie, w tym dane osobowe sposób ich wykorzystywania, uprawnienia Użytkownika

Odwiedzając nasz Serwis dane o użytkowniku mogą być przez niego udostępniane na dwa sposoby: biernie i aktywnie.

 

Dane zbierane biernie to informacje automatycznie zapisywane przez serwis https://www.umea.pl / anonimowe informacje dotyczące czasu wizyty Użytkownika, adres IP, adres URL, rodzaj przeglądarki (tzw. logi systemowe)/ liczba odwiedzin, dane urządzenia/ język przeglądarki,/ typ systemu operacyjnego/ Informacje kontaktowe wykorzystywane wyłącznie do kontaktu z klientem.

 

Gromadzone automatycznie dane są analizowane w celu określonym w pkt 1.2......(należy wpisać odpowiedni ppkt) korzystając z rozwiązania......(należy wpisać dedykowane rozwiązanie)/ zewnętrznego dostawcy tj......(należy wpisać dane zewnętrznego dostawcy). Narzędzie to działa w oparciu o tzw. pliki cookies i nie udostępnia danych umożliwiających identyfikację Użytkownika. Polityka prywatności .......(należy wpisać nazwę rozwiązania) znajduje się tutaj:........(należy wpisać link).

Serwis pobiera także dane dotyczące geolokalizacji Użytkownika celem zweryfikowania, z jakiego miejsca (kontynentu, kraju, miejscowości) Użytkownik dokonuje zamówienia. Jeżeli realizacja zamówienia do lub w lokalizacji Użytkownika jest niemożliwa, w tym zabroniona złożenie zamówienia nie będzie możliwe i Użytkownik otrzyma odpowiednią wiadomość w komunikacie wyświetlającym się podczas próby złożenia zamówienia.*(skreślić jeżeli Serwis nie ustala lokalizacji)

 

Zebrane w wyżej opisany sposób dane przechowywane są przez czas ........(należy wpisać niezbędny czas) jedynie w celu pomocniczym dla administrowania Serwisem, umożliwiając sprawne jego funkcjonowanie i stosowanie rozwiązań przyjaznych dla Użytkownika. Zapewniamy, iż informacje te nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania Serwisem.

 

2.1. Dane gromadzone przez Serwis to również dane przekazywane przez Użytkownika aktywnie.

2.1.1. W celu rezerwacji usługi Użytkownik może jednorazowo, bez konieczności uprzedniej rejestracji i logowania, uzupełnić formularz rezerwacji poprzez wybranie usługi i jego wypełnienie podając dane imię, nazwisko, adres/adres wykonania usługi/ adres mail/numer telefonu. Wyżej wymienione dane przetwarzane są tylko przez czas niezbędny do kontaktu z klientem i nie są udostępniane przez Administratora osobom trzecim i nie stanowią wiążącej oferty.

 

2.1.2. Serwis umożliwia kontakt z Administratorem/ (należy wybrać lub wpisać inne) za pomocą telefonuKontaktując się w jeden z ww. sposobów podajesz adres e –mail/ login/ nick/numer telefonu UMEA Wojciech Kudełko 510788000. Dane te wykorzystywane są tylko i wyłącznie w celu określonym w ppk 1.2.6./ kontaktowym tj. sporządzeniu odpowiedzi na pytanie zadane przez Użytkownika.

 

2.1.4. Użytkownik w każdym czasie ma prawo wglądu do przetwarzanych przez Administratora danych, prawo żądania ich zmiany, a także ich usunięcia. W tym celu należy wysłanie listu poleconego na adres: UMEA Wojciech Kudełkoul Opolska 6a/7, 41-707 Ruda Śląska.

2.1.5. Użytkownik może zwrócić się także do Administratora z żądaniem usunięcia danych klienta. W tym celu należy na adres e-mail napisać taką prośbę: biuro.umea@gmail.com

 

 

3. Pliki Cookie i sposób ich wykorzystywania

3.1. Podczas korzystania z Serwisu na urządzeniu końcowym Użytkownika zapisywane są niewielkie pliki, w szczególności pliki tekstowe, które zawierają informacje umożliwiające zapamiętanie danych logowania, aktywności, a w tym czasu i ilości czynności (dalej: „pliki cookies”). Pliki cookies umożliwiają także zebranie danych statystycznych, o którym mowa w ppkt 1.2.5.

3.2. Pliki cookies nie zawierają danych identyfikujących Użytkownika, co oznacza, iż na ich podstawie nie jest możliwe ustalenie jego tożsamości. Zapisywane pliki, z których serwis korzysta nie są w żaden sposób szkodliwe dla Użytkownika ani urządzenia i nie ingerują w jego oprogramowanie ani ustawienia.

3.3. Rodzaje plików cookies:

W Serwisie używamy następujących rodzajów plików cookies:

Nazwa pliku cookie
Rodzaj
Cel
Czas
wixLanguage
Opcjonalny
Używany na wielojęzycznych stronach internetowych w celu zapisania preferencji językowych użytkownika
12 miesięcy
fedops.logger.X
Istotne
Używany do pomiaru stabilności/skuteczności SS
12 miesięcy
bSession
Istotne
Mierzy efektywność systemu
30 minut
TS*
Istotne
System do ochrony użytkowników przed oszustwem / Anti Fraud system
Sesja
smSession
Istotne
Identyfikuje użytkowników zalogowanch na stronie
Sesja
consent-policy
Istotne
Parametry baneru cookies
12 miesięcy
_wix_browser_sess
Istotne
Monitorowanie systemu / debugging
Sesja
wixClient
Istotne
Wymagany do poprawnego funkcjonowania strony
1 miesiąc
_gid
Istotne
Zapisuje liczbę odwiedziń strony
1 dzień
_gat_gtag_UA_174022063_1
Istotne
Służy do przechowywania unikalnego identyfikatora użytkownika.
1 minuta
_ga
Istotne
Identyfikuje użytkowników Google Analitics
2 lata
_wixUIDX
Istotne
umożliwia rozpoczęcie sesji i poruszanie się po określonej sieci, a także zbiera informacje i ruch na stronie internetowej, takie jak czas trwania, lokalizacja, czas trwania.
1 dzień
_wixCIDX
Istotne
Monitorowanie systemu / debugging
3 miesiące
SSR-caching
Istotne
Sprawdza rodzaj systemu na którym wyświelanaj jest strona
Minuta
svSession
Istotne
Służą do logowania użytkowników
12 Miesięcy
hs
Istotne
Zapewniają bezpieczeństwo
Sesja
XSRF-TOKEN
Istotne
Zapewniają bezpieczeństwo
Sesja

 

Celem wyjaśnienia funkcji stosowanych plików, informujemy, iż:

⎯ pliki sesyjne to pliki tymczasowe, które przechowywane są w Twoim urządzeniu do czasu wylogowania się z Serwisu, wyjścia z Serwisu, w tym poprzez całkowite zamknięcie przeglądarki.

 

3.4. Przypominamy, iż zasadniczo przeglądarki w ustawieniach domyślnych mają zaznaczoną opcję umożliwiającą zapisywanie plików cookies.

Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na zapisywanie tych plików na urządzeniu końcowym, Użytkownik powinien zmienić ustawienia przeglądarki internetowej, z której korzysta. Uniemożliwienie zapisywania plików cookies może polegać na:

⎯ niezapisywaniu plików cookies na urządzeniu końcowym;

⎯ każdorazowym informowaniu użytkownika o zapisaniu danego pliku cookie na urządzeniu;

⎯ usuwaniu plików po skorzystaniu z Serwisu.

Aby skorzystać z odpowiedniej dla Użytkownika opcji, należy zapoznać się z informacjami o zarządzaniu plikami cookies, które znajdują się najczęściej w „Ustawieniach” przeglądarki lub w zakładce „Pomoc". Za każdym razem Użytkownik może też skontaktować się z Serwisem wysyłając na adres mailowy .biuro.umea@gmail.com. wszelkie pytania i wątpliwości, a konsultanci Serwisu udzielą wszelkich potrzebnych informacji.

Należy mieć jednak świadomość, iż w przypadku, w którym pliki są konieczne do działania Serwisu ograniczenie ich wykorzystywania może utrudnić korzystania z Serwisu.

Ustawienia przeglądarki Twojego urządzenia pozwalające na zapisywanie plików cookies oraz wyrażenie zgody poprzez kliknięcie opcji „zgadzam się” w oknie pojawiającym się po wejściu do Serwisu/.....(należy wpisać sposób wyrażenia zgody na zapisywanie plikówcookies) oznacza, że Użytkownik wyraża zgodę, aby pliki te zapisywane były na urządzeniu końcowym.

3.5. Dane zbierane za pomocą urządzenia Google Analytics lub podstawowego programu automatycznie przez pliki cookies mogą być użyte wyłącznie do tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy witryny korzystają ze strony, co umożliwia ulepszanie struktury i jej zawartości. Informacja wytworzona przez plik cookie, dotycząca korzystania przez Państwa z Serwisu (w tym Państwa adres IP, który znajduje się tam, gdzie Państwo znajdują się w Internecie) będzie przekazana i przechowywana przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie wykorzystywał te informacje w celu oceny korzystania przez Państwa z Serwisu, zestawiania raportów z działalności prowadzonej na witrynie dla operatorów witryny oraz świadczenia innych usług dotyczących działalności na witrynie i korzystania z Internetu. Google może również przesyłać takie informacje podmiotom zewnętrznym, jeżeli wymagają tego przepisy prawa lub w przypadku, gdy podmioty zewnętrzne przetwarzają je w imieniu Google. Google nie będzie kojarzył Państwa adresu IP z innymi danymi znajdującymi się w posiadaniu Google. W celu uzyskania dalszych informacji o Google Analytics, prosimy zapoznać się z informacjami na temat Cookies and Analytics, oraz Polityką Zachowania Poufności danych dla Google Analytics dotyczącej Google Analytics.

 

4. Zabezpieczenia

Dane osobowe Użytkownika są przechowywane w bazie danych, dla której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą (Dz.U.2020.344 t.j.), Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO) (t.j. Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1), ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781 t.j.), a także ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawie telekomunikacyjnym (Dz.U.2019.2460 t.j.).

Serwis wykorzystuje technologie i procedury ochrony danych osobowych zapewniające maksymalnąochronę prywatności Użytkowników. Dostęp do bazy mają jedynie osoby, posiadające upoważnienia nadane przez administratora danych.

 

5. Zmiany w polityce prywatności

Zmiany w polityce prywatności będą dokonywane tylko w celu podwyższenia standardów ochrony polityki prywatności lub dostosowania polityki do wymogów prawa. Za każdym razem Użytkownik zostanie poinformowany o zmianie w komunikacie wyświetlającym się na stronie głównej Serwisu oraz podczas logowania/ w informacji przesłanej na adres mailowy, jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na kontakt w ten sposób/....* (należy wpisać sposób poinformowania).

 

6. Kontakt z przedsiębiorcą lub administratorem i zgłaszanie nieprawidłowości

Zgłoszenia wszelkich nieprawidłowości, uwag, żądań w zakresie polityki prywatności prosimy dokonywać na adres: UMEA WOJCIECH KUDEŁKO ul.Opolska 6a/7 41-707 Ruda Śląska lu na skrzynkę e-mail: biuro.umea@gmail.com . Zapewniamy, że każde zgłoszenie będzie przez nas rozpatrzone i udzielimy na nie odpowiedzi na podany w zgłoszeniu adres poczty elektroniczne

bottom of page